زمان ثبت : 1386/09/07 در ساعت 04:43 ب.ظ
نویسنده : نادر
عنوان : مقدمه

 

......یار.......................................................................................

اگر یارم مرا خواهد غمی نیست

                                 که درد عاشقی درد کمی نیست

اگر یارم مرا خواهد به پیری

                                وگرنه در جوانی منتی نیست

....خواب..........................................................................

بر خیز ز خواب تا شرابی بخوریم

                                       زان پیش که از زمانه تابی بخوریم

کاین چرخ ستیزه روی ناگه روزی

                                         چندان ندهد مان که آبی بخوریم

.....بی قراری........................................................................

نیست در سودای زلفش کار من جز بی قراری

                                         ای پریشان طره! تا چندم پریشان می گذاری

یار، دل سخت است با من سست بختم می دانم

                                          اینقدر می دانم که از زلفش مرا نگشود کاری

 

  متین ترین جمله عشق است                 جذابترین جمله آشنایی

                            پاکترین جمله وژدان                                 تلخ ترین جمله جدایی

 زشت ترین جمله خیانت               سخترین جمله تنهای                     و بدترین جمله بی وفای .

                       

                                                          پیامک