زمان ثبت : 1386/09/07 در ساعت 04:38 ب.ظ
نویسنده : نادر
عنوان : پیامک های مفهومی

 

       پیامک های معنی دار(مفهومی):

 

************

 

 

میگن تنها چیزی که عادلانه تقسیم شده عقله /

چون کسی نمیگه عقل من کمه !

***********

در طوفان زندگی با خدا بودن از  / ناخدا بودن بهتر است .

***********

فاصله شیعیان از ما به اندازه گناهانشان است

(امام زمان)

***********

وصول به خدا جز بابهره گیری از شب / امکان پذیر نمی باشد

(امام حست عسگری)

************

سرنوشت ننوشت گر نوشت بد نوشت

اما باور کن سرنوشت را نمیشه از ًسرً نوشت

***********

اگر کتاب زندگی چاپ دوم داشت نمی ذاشتم  / این همه غلط املایی داشته با شه

************

اگر حلقه عشق از طلاست / حلقه دوست از وفاست

بی وفا یادی از ما بکن

**************

شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی

اما حال که به آن دعوت شده ای تا می توانی زیبا برفص

( چارلی چاپلین)

*************